Napsali

Člověk se lekne, spatří-li po letech ty, již vzbuzovali naděje

30.04.2015 14:45
Recenze realizace divadelní hry Lidská tragikomedie v Divadle v Dlouhé...

Ladislav Klíma: Být svobodný jako bůh

26.02.2014 16:39
Dle slov komentujících: podnětný životopisný článek.o Ladislavu Klímovi pro ty, co o něm nikdy před tím...

Napětí v próze Ladislava Klímy

13.03.2013 14:29
Mgr. Michal Foff Diplomová práce Napětí v próze Ladislava Klímy se zabývá kompoziční výstavbou beletristických děl českého spisovatele a filozofa...

Autorská estetika Ladislava Klímy

13.03.2013 14:26
Mgr. Lucie Hořavová Bakalářská diplomová práce „Autorská estetika Ladislava Klímy“ pojednává o životě a díle významného českého spisovatele a...

Typologie postav Slavné Nemesis Ladislava Klímy

13.03.2013 14:23
Mgr. Václav Mička Diplomová práce se zabývá postavami v novele Slavná Nemesis českého filosofa a spisovatele Ladislava Klímy. Ve větší části práce...

Výuka filozofie Ladislava Klímy na gymnáziích

13.03.2013 14:16
Mgr. Lenka Lukůvková Diplomová práce pojednává o výuce osobnosti Ladislava Klímy na gymnáziích. První část práce zahrnuje nástin Klímova života a...

Ladislav Klíma: Putování slepého hada za pravdou

13.02.2013 14:22
www.odaha.com/tomas-odaha/recenze/cetba/ladislav-klima-putovani-slepeho-hada-pravdou

Autobiografické prvky v díle Ladislava Klímy, zejména v romanetu Utrpení knížete Sternenhocha

13.02.2013 14:12
Autor: Michal Orság Supervisor: Doc. Mgr. Igor Fic, Dr. Diplomová práce 'Autobiografické prvky v díle Ladislava Klímy, zejména v romanetu Utrpení...

Svět jako vědomí a nic Ladislava Klímy v olomouckém korpusu české esejistiky přelomu 19. a 20. století.

13.02.2013 13:04
Klima_sbornik.pdf (1,3 MB)

Ad metalogismus (zpráva z konference "Schizma filosofie 20. století. Překonávání metafyziky?“)

13.02.2013 13:01
SCHIZMA FILOSOFIE_ZPRÁVA Z KONFERENCE.pdf (59,1 kB)
1 | 2 | 3 >>