Autorská estetika Ladislava Klímy

13.03.2013 14:26
Mgr. Lucie Hořavová

Bakalářská diplomová práce „Autorská estetika Ladislava Klímy“ pojednává o životě a díle významného českého spisovatele a filozofa Ladislava Klímy. Práce je především zaměřena na autorovu filozofii, která vychází z předních světových filozofů Friedricha Nietzscheho, Arthura Schopenhauera a George Berkeleyho, a pokračuje dále ve vlastních filozofických úvahách. Vedle myšlenek těchto autorů, vycházel také ze svých životních zkušeností. Hlavními body práce jsou interpretace Klímových beletristických děl a dramat s poukázáním na jejich hlavní motivy. Následně se práce zaměřuje na přítomnost mnohých filozofických tezí v próze. Cílem práce je dokázat, že i přes perverznost a dekadenci, které jsou v díle obsaženy, se nejedná o odsouzeníhodný kýč, ale že jsou Klímova díla esteticky hodnotná a obsahují vyšší cíl a smysl.

Oficiální stránky zde...

Bakalarska_diplomova_prace_komplet_Autorska estetika.pdf (542,8 kB)