Napětí v próze Ladislava Klímy

13.03.2013 14:29
Mgr. Michal Foff

Diplomová práce Napětí v próze Ladislava Klímy se zabývá kompoziční výstavbou beletristických děl českého spisovatele a filozofa Ladislava Klímy (1878-1928). V šesti dílčích kapitolách jsou zkoumány jednotlivé vrstvy struktury textů: kompoziční postupy, rámec literárního díla, lit. postava, prostor, čas a jazyková rovina. V závěrečném shrnutí je položena otázka, jakými prostředky je v analyzovaných dílech utvářena atmosféra napětí, z jakých kořenů čerpá (triviální literatura, expresionismus) a jakou funkci plní vzhledem k formální výstavbě textů.

Oficiální stránky zde...

diplomka_Napeti v proze L Klimy.pdf (558,5 kB)