Typologie postav Slavné Nemesis Ladislava Klímy

13.03.2013 14:23
Mgr. Václav Mička

Diplomová práce se zabývá postavami v novele Slavná Nemesis českého filosofa a spisovatele Ladislava Klímy. Ve větší části práce byly postavy zkoumány pouze na podkladě primárního textu s pomocí různých teorií, které se zaobírají postavou; tedy bez širšího kontextu (autora, doby apod.). V předposlední kapitole (Postava a autor) je naopak tohoto širšího pojetí v popisu charakteristiky a typologie postav využito. Použity byly zejména Klímových názory, jeho filosofická východiska a (možné) paralely s dekadencí. Poznatky z celého pojednání jsou potom shrnuty v poslední kapitole (Závěr).

Oficiální stránky zde...

diplomova_prace_Typologie postav.pdf (487,3 kB)