Výuka filozofie Ladislava Klímy na gymnáziích

13.03.2013 14:16
Mgr. Lenka Lukůvková

Diplomová práce pojednává o výuce osobnosti Ladislava Klímy na gymnáziích. První část práce zahrnuje nástin Klímova života a teoretický rozbor stěžejních bodů jeho filozofie. Druhá část rozebírá problematiku výuky filozofie a ZSV na gymnáziích obecně a následně se zaměřuje na výuku tématu filozofie Ladislava Klímy, včetně návrhu strukturované přípravy na hodinu a úkolů pro společenskovědní seminář.

Oficiální stránky zde...

diplomova_prace_Klima vyuka_final.pdf (4,8 MB)