Autobiografické prvky v díle Ladislava Klímy, zejména v romanetu Utrpení knížete Sternenhocha

13.02.2013 14:12

Autor: Michal Orság
Supervisor: Doc. Mgr. Igor Fic, Dr.

Diplomová práce 'Autobiografické prvky v díle Ladislava Klímy, zejména v romanetu Utrpení knížete Sternenhocha' pojednává o podobnostech mezi životem Ladislava Klímy a postavami z romaneta Utrpení knížete Sternenhocha. Nesnažili jsem se najít jednu postavu, o které bychom tvrdili, že je zosobením Klímy, ale reálnou osobu Ladislava Klímy jsme postupně hledali ve většině objevivše se postavách. Jejich vlastnosti či situace, ve kterých se objevují, jsme pak komparovali s událostmi z Klímova života.

theses.cz/id/jyvyyb/?lang=en;furl=%2Fid%2Fjyvyyb%2F

Celý text práce: Autobiografick_prvky_v_dle_Ladislava_Klmy_zejmna_v_romane.pdf (410,5 kB)