Vydání svazku Hominibus

26.02.2005 17:45

Nakladatelství Torst vydalo pod názvem Hominibus další svazek sebraného díla filozofa a beletristy Ladislava Klímy.Po svazcích IV (Velký roman) a I (Mea) vychází již třetí kniha Sebraných spisů v ediční přípravě a s rozsáhlými komentáři Eriky Abrams. Zatímco předešlé Mea znamenalo ,moje‘, Hominibus znamená ,pro lidi‘. Klímova korespondence ve svazku Hominibus obsahuje tři sta sedmdesát devět filozofických, milostných, žebravých, pijáckých a jinak ,příležitostně‘ prožitých listů osmadvaceti adresátům, v celkové souvislosti zde tištěných poprvé. K výslednému, v lecčems překvapivému Klímovu autoportrétu přispívá i přijatá korespondence, zpřítomněná zde v rámci edičního komentáře a poznámkového aparátu, a pět dosud neznámých odnoží filozofových rozhovorů zařazených do příloh.