Diplomky o Klímovi

07.02.2013 17:42

Soupis diplomových prací obhájených na Ústavu české literatury od roku 1956

 

Václav Benda: Ladislav Klíma (Pokus o genetický rozbor díla) - obhájeno v roce 1969

Drahoslava Pechová: Beletrie Ladislava Klímy - obhájeno v roce 1970

Více info zde:cl.ff.cuni.cz/vyuka/obhajdipl.html