Cogitata

07.02.2013 17:11

Ladislav Klíma
Cogitata


Asi 99% sentencí velikých lidí - něco, za co se musí vysoký duch stydět.
Není stavění, je jen bourání, - tj. roztrhnutí řetězů.
Pilnost - jen lenost myšlení. Jen opičení (např. u žáků), jen křeč pod bičem.
Vykřesej ze snu Vůli! : v tom celé tajemství učení o Vykoupení lidstva.
Největší kletba velkého ducha: že věřil v mládí těm, kteří skoro vesměs byli volové.
Jako Boha, tak slunce a zemi stvořil člověk.
Co je Velikost? Vrozená snaha a Vůle vykřesat z ničeho všude Požáry.
Lid nezaslouží tak soustrasti skutečné pro své utrpení jako pro svou hloupost. Nic dojemnější než omezenec mluvící s tím, kdo je duševně vysoko, o vysokých věcech. (Např. typický vědec se skutečným filozofem.)
Perverze. - Stačí se podívat, z jakých smrdutých tlam to slovo vychází - a hned je perverze rehabilitována... Perverze bude za nějakou dobu čestným titulem pro vše vyšší. - Perverze znamená prostě: neopice! - A jak to už bývá: jak tyhle spoutané opice: ženy! stanou se brzy perverzní! Ale v tom jedna z nejkrásnějších vyhlídek na budouctnost lidstva!
Láska dělá ze svobodného otroka, z otroka svobodného.
Cesta od člověka k nadčlověku vede přes zhovadilost.
Být lákán slávou znamená sednout na vnadidlo z hovna.
Nechtěj nalézti hloubku na povrchu! Ale tak to činí skoro všichni!
Jedině to, co jsi ztratil, máš.
Jsem od základu nepřítelem Nietzschovského aforizování a spisovatelování.